UWV: Aanvragen STAP-budget vanaf 1 maart 2022 mogelijk.

Iedereen in Nederland die zich wil ontwikkelen en daarmee de regie neemt over zijn eigen loopbaan, kan vanaf 1 maart 2022 aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. Dit budget voor een scholingsactiviteit vraag je aan bij het UWV.

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen vanaf 18 jaar en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, heeft het recht om straks subsidie aan te vragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Naar verwachting kunnen elk jaar 200.000 tot 300.000 werkenden en werkzoekenden van STAP gebruikmaken. Het STAP-budget bedraagt maximaal 1.000 euro per individu per jaar. Het geld uit het STAP-budget stelt mensen in staat een opleiding, training of cursus volgen. Is de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt het bedrag betaald aan de opleider. Jaarlijks is er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het STAP-budget.

STAP vervangt fiscale aftrek

Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek bij de Belastingdienst voor scholingsuitgaven. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van de fiscale aftrek. Denk aan flexwerkers en mensen in een beroep waar minder vraag naar is, zoals administratief medewerkers of verkopers. Met het STAP-budget verlaagt de overheid de drempel om sneller te kiezen voor een opleiding of cursus. Hiermee verkleint het risico op werkloosheid.

Eerst een proefperiode

Tot aan maart 2022 werken UWV en DUO hard aan de voorbereidingen van de invoering van STAP. Zo maakt UWV een website waar het budget digitaal kan worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin goedgekeurde scholingsactiviteiten worden opgenomen. Op 1 december start een proefperiode om kleinere, onvoorziene knelpunten zo mogelijk op te lossen. Die proefperiode duurt tot eind februari, waarna op 1 maart het loket zal kunnen openen.

Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit ‘NL leert door’ een scholingsactiviteit te volgen.

Meer weten?