Privacybeleid Stichting Werken voor Werk

Laatst bijgewerkt: januari 2021

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doel gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Stichting Werken voor Werk verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten. Deze gegevens betreffen de voor- en achternaam, correspondentieadres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het IP-adres van de geregistreerde. Dit ten behoeve van aanmeldingen en reserveringen voor activiteiten en bijeenkomsten van de Stichting Werken voor Werk. De gegevens worden gebruikt voor het communiceren met de geregistreerde en ten behoeve van de bezoekersregistratie. De bezoekersregistratie wordt bijgehouden om in voorkomende gevallen, de deelname aan een activiteit te bevestigen en om de bezoekersaantallen te overleggen aan subsidieverstrekker(s). De persoonsgegevens worden twee jaar bewaard of korter op grond van een verzoek zoals bedoeld in art. 17 AVG. De geanonimiseerde bezoekersaantallen worden bewaard voor statistische doeleinden. Mocht het voor een activiteit nodig zijn om aanvullende communicatiemiddelen in te zetten (bv. WhatsApp, LinkedIn, enz.), dan zullen wij persoonlijk toestemming vragen om je in zo’n communicatiegroep op te nemen. Vraagt een derde partij gegevens op over de deelname aan activiteit(en), dan stellen wij de geregistreerde hiervan vooraf op de hoogte.

Rechten van de geregistreerde

De geregistreerde heeft recht op inzage in de eigen gegevens, het beperken van de verwerking en de beëindiging van de verwerking. Indien gegevens onjuist zijn, bestaat tevens het recht op correctie van de geregistreerde gegevens. Verzoeken tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van gegevens kunnen worden gericht aan de verwerker van de gegevens:

Stichting Werken voor Werk
Jeroen Boschplantsoen 3
1318 HA Almere
Telefoonnummer: 06 24 52 1991

Gegevens hosting provider en databank

Hosting provider
Strato
https://www.strato.nl/hosting/
Alle verzamelde en verwerkte data is door ons gehost in de Europese Unie. Wil je de bestemming van je gegevens achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@werkenvoorwerk.nl

Cookies
Stichting Werken voor Werk gebruikt op haar website geen cookies.

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze Website.

Simpel gezegd: Onze privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen.