Organogram van de organisatie

Organisatie met vrijwilligers

De organisatie van Werken voor Werk bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn of zelf werkzoekend of zijn na het vinden van werk voor korte of langere tijd blijvend actief bij Werken voor Werk.

De organisatie bestaat naast de vrijwilligers uit een bestuur en de coördinator. In onderstaand organogram van Werken voor Werk zijn alleen van het bestuur en de de coördinator de namen opgenomen.

Organisatie vrijwilligers
Organogram

Coördinator

De coördinator is de verbindende factor binnen de organisatie en heeft als enige een betaalde functie. Hij of zij legt verantwoording af aan het bestuur en is de schakel tussen het bestuur en de vrijwilligers.

Kernteam vrijwilligers

Het Kernteam Vrijwilligers bestaat uit vrijwilligers die hebben aangegeven mee te willen werken de organisatie draaiende te houden.

Zij bedenken en organiseren bijvoorbeeld de evenementen. Zij zitten het netwerkoverleg voor of zetten zich op andere manieren in om Werken voor Werk draaiende te houden.
We hebben ervoor gekozen de verschillende taken en werkzaamheden te verdelen in teams met elk eigen aandachtsgebied. Actief zijn in meer dan één team is mogelijk.

Sommige vrijwilligers onderhouden de contacten met externe organisaties, zoals het UWV en uitzendbureaus. Daarnaast houdt een team zich bezig met het beheer van de website. Communicatie is een ander aandachtsgebied. Tot de taken van het communicatieteam behoren het ontwikkelen van een folder, het plaatsen van verschillende berichten op de website of in de krant. En daarnaast het delen van informatie op sociale media.

Actief meedoen in onze organisatie?

Ook zonder je vast te leggen, is alle hulp welkom. Bijvoorbeeld voor de hand-en-span diensten bij het jaarlijkse evenement. Ben je geïnteresseerd om je voor ons in te zetten? Laat het weten tijdens het netwerkoverleg. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator.

Je bent altijd welkom.