Het financieel voordeel van een 45-plusser

Neem je een 45-plusser in dienst dan brengt dat voordelen met zich mee op het gebied van ervaring, flexibiliteit en loyaliteit. Zie hiervoor ook de informatie op deze pagina. Maar wist je dat er naast deze voordelen ook een financieel voordeel kan zijn? Dit kan de keuze voor een 45-plusser wel eens heel gemakkelijk maken. Lees onderstaand welke mogelijkheden er zijn.

Workshopdag Van Vooroordeel naar Voordeel

Wettelijke regelingen

Het gaat hier om wettelijke regelingen. Deze zijn erop gericht bedrijven te stimuleren medewerkers in dienst te nemen die moeilijker plaatsbaar lijken te zijn.
De regelingen worden uitgevoerd door het UWV. Werken voor Werk vertelt je graag wat meer over dit financieel voordeel. Voor de daadwerkelijke regelingen verwijzen wij je naar de informatie bij het UWV zelf. Daar kan je de actuele informatie en de voorwaarden voor deze regelingen terugvinden.

Loonkosten voordeel

Voor sommige doelgroepen is het lastig om aan het werk te komen. Hieronder vallen ook de oudere werknemers die een uitkering ontvangen. Met het loonkostenvoordeel (LKV) wordt deze drempel een beetje lager. Het gaat hier namelijk om een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers.

Deze werkgevers dienen één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Voor de doelgroep die Werken voor Werk vertegenwoordigt gaat het, zoals aangegeven, vooral om oudere werknemers met een WW-uitkering.

Proefplaatsing

Er bestaat ook de mogelijkheid om een proefplaatsing aan te vragen. Dit houdt in dat de medewerker en het bedrijf kunnen kijken of zij daadwerkelijk bij elkaar passen. Dit geldt voor een bepaalde periode. In deze periode lopen beiden geen financieel risico.

Ook voor de actuele en correcte informatie over dit financiële voordeel verwijzen wij je naar de website van het UWV zelf. Daar vind je terug of en ook in welke gevallen je als werkgever in aanmerking kunt komen voor het loonkosten voordeel.