De financiële voordelen van een 45-plusser

Het UWV kent verschillende regelingen die het voor u als werkgever aantrekkelijk kunnen maken om een 45-plusser aan te nemen. Werken voor Werk vertelt u daar graag meer over.

Proefplaatsing
Zo bestaat er de mogelijkheid om een proefplaatsing aan te vragen waardoor u en uw nieuwe werknemer de tijd krijgen om te onderzoeken of u daadwerkelijk bij elkaar past. Meer informatie hierover vindt u hier.

Loonkostenvoordeel
Het loonkosten voordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. In dit geval gaat het dan vooral om oudere werknemers met een uitkering.

Hier vindt u of en in welke gevallen u als werknemer in aanmerking kunt komen voor het loonkosten voordeel.