Het Bestuur

Het (dagelijks) bestuur ondersteunt Werken voor Werk. De leden van het bestuur zijn allen afkomstig  uit het bedrijfsleven. Wij stellen ze graag aan u voor:

  • Anne Bliek – Voorzitter
  • Arie Vleugel – Algemeen bestuurslid
  • Bart de Geus – Penningmeester
  • Hans Marsé – Secretaris

Anne Bliek

Anne Bliek

Sinds begin 2013 ben ik betrokken bij de Stichting Werken voor Werk. Na 25 jaar actief te zijn geweest in de politiek, onder meer als gemeenteraadslid en wethouder in Almere, zet ik mij nu in voor diverse non-profit-organisaties als bestuurslid.

De kracht van Werken voor Werk is dat de deelnemers gezamenlijk een netwerkorganisatie vormen. Daarin maken zij  elkaar deelgenoot van ieders kennis en vaardigheden.

Ik vind het mooi om te zien dat velen – door actief te blijven bij Werken voor Werk – weer aan het werk zijn nadat zij met succes hebben gesolliciteerd. (foto: Mona Alikhah)

 Arie Vleugel

Als één van de oprichters in 2011 ben ik betrokken bij het wel en wee van onze deelnemers en hun zoektocht naar ander werk. Vaste plaats van bijeenkomst was mijn bedrijf Alca, maar na het beëindigen van mijn bedrijf is Werken voor Werk een echte netwerkorganisatie geworden waar mensen elkaar weten te vinden! Ik vind het belangrijk dat Werken voor Werk één van de mogelijkheden is voor mensen, die (tijdelijk) naast het arbeidsproces staan, om elkaar te kunnen ontmoeten en stimuleren.

Bart de Geus

Sinds 2016 vervul ik de functie van penningmeester/administrateur bij de Stichting Werken voor Werk.
Op dit moment ben ik werkzaam als administrateur bij NBS Scientific Holding te Almere.

In 2015 was ik circa 1 jaar werkeloos na een lang dienstverband bij een IT-onderneming. Helaas voor mij werd ons bedrijf overgenomen door een ander IT-bedrijf die mijn functie niet in Nederland invulde.

Bij Werken voor Werk nam ik wekelijks deel aan het vacature/netwerkoverleg. Dit gaf mij energie  om gemotiveerd te blijven bij het solliciteren. Ook de praktische informatie en trainingen hebben mij nuttige vaardigheden meegegeven.

Ik steun de doelstelling van Werken voor Werk en wil met mijn vrijwillige inzet mijn steentje bijdragen zodat Werken voor Werk ook anderen kan blijven helpen.

Hans Marsé

De functie die ik binnen Werken voor Werk heb is die van secretaris.
Ik zit in verschillende besturen zoals VNO NCW, Regionaal Werkbedrijf Flevoland, Regieraad Techniek Flevoland, de Floriadekring en als laatste aanspreekpunt voor onderwijs en scholing. Door in deze verenigingen en commissies aanwezig te zijn kan ik kennis weer terugkoppelen naar Werken voor Werk. Ik zie Werken voor Werk als dé omgeving van waaruit werkzoekenden weer met de juiste motivatie in een arbeidsomgeving kunnen komen.

Zie ook ons organogram.