2e Lustrum: 10 jaar Werken voor Werk

Het initiatief ‘Werken voor Werk’ is elf jaar geleden gestart met Antoine Glerum, Ineke van Gaalen en Marina Wiersma op bijeenkomsten van het UWV voor oudere werklozen. In die tijd zijn de bijeenkomsten bij het UWV.
Zij besluiten om een LinkedIn-groep op te richten om met elkaar in contact te blijven na de 55-plus cursusreeks. De groep groeit voorspoedig en het is tijd geworden om een andere locatie te zoeken. De groep ‘Werken voor Werk’ vindt onderdak bij ondernemer Arie Vleugel op de Manuscriptstraat.

Inmiddels zijn de statuten van Werken voor Werk officieel gepasseerd en de stichting is opgericht op 6 oktober 2011. Er is in de beginjaren een behoorlijke werkloosheid. Door de activiteiten van Werken voor Werk en ook door gebruik te maken van LinkedIn groeit de belangstelling! In die eerste jaren zien we de in- en uitstroom van de leden van Werken van Werk groeien. Het succes wordt behaald door trainingen en cursussen te organiseren en daarvoor gebruik te maken van de deskundigheid van de werkzoekenden zelf. Mensen terug krijgen in hun kracht.

De gemeente vindt het aanbod van Werken voor Werk aanvullend op alle mogelijkheden voor werkzoekenden in Almere om een baan te vinden en start met het ondersteunen van de stichting. Dat is welkom, want zo kunnen er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Na een jaar of drie wordt het duidelijk dat de gemeente ons blijvend wil ondersteunen. Het wordt ook tijd om het bestuur uit te breiden met leden die niet direct belang bij de stichting hebben, naast de werkzoekenden. Tot het bestuur treden toe Hans Marsé (ondernemer in Almere) en Anne Bliek (achtergrond openbaar bestuur).

De deelname van leden en de activiteiten bij Werken voor Werk zijn op vrijwillige basis, maar zonder enige coördinatie en leiding kan dat na een paar jaar niet meer. Onze coördinatoren hebben die rol de afgelopen jaren met verve vervuld. Marina Wiersma, Maartje Kroon en sinds twee jaar Gillmar Tjie-A-Njiem.

Elk jaar zijn er de vaste ontmoetingsmomenten. De basisactiviteiten het wekelijkse netwerkoverleg (met de nieuwste vacatures van het UWV), de maandelijkse netwerkborrel, de afsluiting van het jaar en ook de Events (zoals de banenbeurzen en workshops) die worden georganiseerd. In het afgelopen coronajaar zijn geen events georganiseerd. Iets wat wij ons nooit hadden kunnen voorstellen in de pre-coronatijd. Natuurlijk ontmoeten de leden elkaar wel wekelijks via Zoom. Wij hopen dat wij in het elfde jaar van ons bestaan, wel weer allerlei bijeenkomsten kunnen organiseren en dan elkaar weer echt te ontmoeten!

Anne Bliek, Het Bestuur, Voorzitter
Anne Bliek, Voorzitter